Modificari Ordin 700 / 09.07.2014

Modificari Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara 

DESCARCA  MODIFICARILE DE LA ORDINUL 700

Ordin 700 / 09.07.2014

Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara 
Descarca Ordinul:  

Descarca Regulamentul:  

 

Ordin 208 / 26.02.2014 - R.O.F.

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Regulamentului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie 
Descarca:  

 

Ordin 123 / 11.02.2014

Ordin privind aprobarea Precizarilor cu privire la schimbarea categoriei de folosinta agricola in categoria de folosinta curti constructii a imobilelor situate in intravilanul aprobat potrivit legii 
Descarca:  

 

Decizia 2 / 14.06.2013

Decizia Directorului Directiei de Cadastru si Geodezie a A.N.C.P.I. privind furnizarea datelor GNSS aferente serviciului ROMPOS-GEO 
Descarca:  

 

Decizia 2 / 12.02.2013

Decizia Directorului Directiei de Publicitate Imobiliara a A.N.C.P.I. privind inscrierea ipotecilor in cartea funciara 
Descarca:  

 

Ordin 40 / 18.01.2013

Ordinul Directorului General al ANCPI privind procedura administrativa de inscriere in cartea funciara, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pina la 5% in extravilan sau cu pina la 10% in intravilan
Descarca:  

 

Ordin 877 / 16.08.2012

Ordinul Directorului ANCPI pentru aprobarea Instructiunilor privind realizarea Retelei Geodezice de Ridicare in Intravilanele Unitatilor Administrativ Teritoriale Comunale (RGRIC)
Descarca: 

 

Derogare prevederi ODG 108/2010

Adresa A.N.C.P.I. nr.6604/08.05.2012, inregistrata in evidentele OCPI Cluj sub nr. 6210/08.05.2012, care contine derogare de la prevederile Ordinului nr. 108/2010 al Directorului General al A.N.C.P.I. 
Descarca: 

 

Decizia 4 / 20.04.2012

Decizia Directorului Directiei de Cadastru si Geodezie a A.N.C.P.I. privind intocmirea documentatiei cadastrale in cazul unitatilor individuale dintr-un condominiu
Descarca: 

 

Ordin 784 / 2011

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006
Descarca: 

 

Ordin 591 / 2010

pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara
Descarca: 

 

Ordin 174 / 2010

pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Descarca: 

 

Ordin 309 / 07.07.2010

pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Descarca: 

 

Ordin 108 / 29.03.2010

privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si recepNie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei.
Descarca: 

 

Ordin 107 / 29.03.2010

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.
Descarca: 

 

Ordin 119 / 2009 - ROF

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.
Descarca: 

 

Ordin 186 / 2009

privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia de Cadadstru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
Descarca: 

 

Ordin 367 / 04.07.2008

privind aprobarea metodologiei de aplicare a tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia de Cadadstru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
Descarca: 

 

Ordin 634 / 2006

pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara
Descarca Ordin:  
Descarca Regulament: 

 

Ordin 633 / 2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara
Descarca:  
Descarca Regulament: 

 

Ordin / 19.09.2011

pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie
Descarca: 

 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016