1.   Ce este nou in e-Terra veriunea 3?

 

Crearea si actualizarea documentatiilor tehnice

Principalele noutati cu privire la realizarea documentatiilor tehnice (cadastrale si cele de specialitate, topografice) sunt:

-       persoana autorizata are acces direct la planul cadastral si informatia din cartile funciare (in anumite limite), ambele colectii de date fiind actualizate si disponibile in timp real;

-       generarea documentatiilor cadastrale, ce presupune actualizarea planului cadastral sau a datelor despre unitatile individuale, se realizeaza direct in sistemul informatic e-Terra de catre persoana autorizata prin incarcarea noilor limite ale imobilului, respectiv introducerea / modificarea caracteristicilor (descrierii) acestuia;

Prezentarea detaliata a nouatilor se gaste in tabelul de mai jos:

Zona functionala

eTerra 3

eTerra 2

Verificarea starii si calitatii certificatului de autorizare

Verificarea se realizeaza la momentul initierii unei documentatii tehnice noi, inainte de inregistrarea dosarului in RGI. Este o conditie necesara ca acesta sa fie activ, fara sa exista vreo sanctiune de tipul suspendarii.

Verificarea se realizeaza la momentul inregistrarii dosarului in RGI

Accesul la informatie

Accesul la informatie este direct, autorizatul putand sa consulte, incarce si descarce date planul cadastral electronic

Accesul la informatie este indirect, furnizarea realizandu-se in baza unei solicitari (cerere de furnizare informatii) de catre angajatii OCPI/ANCPI

Aria informatiei accesate si modul de acces

Informatia disponibila este atat cea din planul cadastral, cat si cea juridica (in anumite limite).

 

In plus, se pot accesa datele* din documentatiile aflate in lucru la ceilalti autorizati, inca din stadiul in care nu sunt inregistrate in RGI.

*nu contin date de identificare a autorizatului care le-a realizat

 

Accesul la ambele tipuri se realizeaza in mod unitar, prin acelasi loc (in harta)

Ambele tipuri de informatie, cadastrala, respectiv juridica sunt disponibile autorizatului in vederea realizarii unei noi documentatii.

Accesul la informatia din documentatiile (.cpxml) in curs de generare la autorizati nu este posibil.

 

Accesul la informatie se face prin depunerea on-line cu plata la registratura a solicitarilor de informatii, separat pentru fiecare tip de date. Modul este unitar, dar registraturile pot fi diferite ca si locatie.

Actualitatea informatiei

Informatia accesata este actualizata in timp real cu datele documentatiilor ce sunt:

-       nou generate de autorizati;

-       inregistrate (transferate) in RGI;

-       admise sau respinse la receptie/inscriere in cartea funciara.

 

Datele juridice disponibile autorizatului sunt actualizate in timp real cu cele din actele inscrise.

Informatia furnizata reprezinta ceea ce se gasea in planul cadastral, respectiv cartea funciara la momentul procesarii cererii de furnizare, respectiv eliberare extras pentru informare. Nu este actuala.

Validarea topologica

Este realizata de catre sistem ca preconditie a salvarii datelor noii documentatii (noului PAD), atat intre limitele aduse/modificate prin documentatie, cat si intre acestea si straturile active din planul cadastral (UAT, terenuri, constructii, restrictii).

Este realizata de catre aplicatia Generare.cp exclusiv intre limitele aduse prin documentatie, neexistand posibilitatea verificarii cu planul cadastral electronic administrat prin sistemul e-Terra.

Completitudine date aduse in sistem la genererarea noilor documentatii

Sunt introduse in sistem exclusiv datele noi sau actualizate, ci nu si cele existente, ce nu sufera vreo modificare (ex. la inregistrare constructie noua se aduce limita constructiei, nu si cea a terenului, in cazul in care aceasta din urma nu se modifica).

Datele despre adrese si persoane sunt cautare si selectate, fiind introduse de la zero doar daca acestea nu exista deja

Sunt introduse in aplicatia Generare Cp. toate informatiile despre un imobil, textuale si spatiale.

 

 

Datele despre adrese si persoane sunt introduse de la zero.

Informarea privind eventualele cereri aflate in lucru ce vizeaza acelasi imobil

La momentul initierii si salvarii unei noi documentatii, autorizatul este informat cu privire la eventualele cereri aflate in lucru (= inregisrate in RGI si nesolutionate) cu vizeaza acelasi imobil (aceleasi imobile)

Informarea cu privire la eventualele cereri aflate in lucru se realizeaza la salvarea cererii in RGI. 

 

Furnizarea datelor cadastrale

Persoana autorizata este obligata sa se informeze cu privire la situatia din planul cadastral, existenta in zona in care urmeaza sa realizeze o documentatie, printr-o cerere de furnizare date (situatia tehnica), respectiv eliberare extras de carte funciara pentru informare (situatia juridica).

Modificarile functionale aduse prin versiunea 3 sunt prezentate mai jos:

Zona functionala

eTerra 3

eTerra 2

Deliminarea si comunicarea ariei de interes

Autorizatul deseneaza in planul cadastral din sistem un poligon reprezentand aria pentru care are nevoie de informatii, comunicand-o astfel personalului din oficii ce urmeaza sa-i solutioneze cererea.

Identificarea zonei se face prin descrierea in cadrul cererii (solicitare scrisa) sau comunicare directa, la ghiseu, intre cele doua parti.

Furnizarea informatiei tehnice – planul cadastral

Referentul ce se ocupa de furnizarea datelor spatiale realizeaza conversia in e-Terra a geometriilor imobilelor receptionate, aflate in bazele de date locale.

Odata convertite, acestea sunt disponibile imediat tuturor, fiind vizibile in planul cadastral.

Referentul ce se ocupa de furnizarea datelor spatiale ofera datele spatiale reprezentand limite in formatele disponibile local pe diverse suporturi (electronic, hartie).

Aceasta operatiune se realizeaza de fiecare data cand respectivele date sunt solicitate.

Furnizarea informatiei tehnice – alte date grafice

Referentul ce se ocupa de furnizarea datelor spatiale ataseaza fisiere continand aceste informatii, altele decat cele din planul cadastral, cererii electronice (tab “Documente eliberate”)

Referentul ce se ocupa de furnizarea datelor spatiale ofera datele spatiale reprezentand alte date grafice (planuri parcelare, planuri de alte natura etc) in formatele disponibile local pe diverse suporturi (electronic, hartie). Nu exista posibilitatea schimbului de informatii in mediul electronic prin cererea inregistrata de catre autorizat.

Important: Nu exista la acest moment informatii privind modalitatea de tarifare a accesului / furnizarii de informatii.

 

Gestiunea cererilor

Zona functionala

eTerra 3

eTerra 2

Cautare cereri

Filtrele de cautare din toate cele 3 module (RGI,CAD,CF) au fost comasate intr-o functionalitate unica de cautare.

Fiecare modul beneficiaza de propria functionalitate de cautare a cererilor.

Introducere cerere – identificatori imobil

Imobilele, respectiv cartile funciare ce fac obiectul cererii sunt cautate si selectate de utilizator. Numai in situatia in care nu gasite in sistem (nu s-a realizat inca conversia CF), identificatorii dupa care s-a realizat cautarea se vor putea mentiona in cerere.  

Identificatorii imobilelor / cartilor funciare sunt introdusi de mana, fiecare pe un rand distinct, nestiindu-se care cui imobil/cf apartine in situatia in care cererea are ca obiect mai multe imobile (ex. inscriere act alipire).

Modificarea cererii

Cererea poate fi modificata daca se afla alocata la persoana care i-a introdus datele in sistem sau la un referent de relatii cu publicul, in cazul cererilor inregistrate la registraturile ANPCI/OCPI/BCPI. Cererea va putea fi trimisa la acest actor in vederea realizarii modificarii.

Cererile se pot modifica chiar daca sunt alocate la primul actor de pe flux.

Facturare – Dispozitia de incasare

Dispozitia de incasare poate fi generata la cererea referentului in conditiile in care incasarea numerarului se realizeaza de catre un alt actor (casier).

Dispozitia de incasare se genereaza pentru orice incasare in numerar, indiferent daca referentul si casierul sunt aceeasi persoana sau nu.

Generare / Inregistrare / Vizualizare document de plata

Generarea sau introducerea datelor unui document de plata se realizeaza din acelasi loc (tab Incasare). Toate documentele de incasare sunt vizualizabile in acelasi tabel.

Generarea/introducerea documentelor pentru incasarile in numerar versus cele prin virament se realizeaza in locuri diferite. Vizualizarea documentelor asociate platilor in numerar si a celor prin virament se realizeaza in tabele separate.

 

Receptia documentatiilor cadastrale

Zona functionala

eTerra 3

eTerra 2

Incarcare datelor documentatiei – verificarea ordinii de procesare

La initierea incarcarii datelor documentatiei se identifica eventualele alte documentatii / acte, inregistrate anterior celei curente, aflate in lucru, ce vizeaza acelasi imobil*. Inspectorul primeste informatii detaliate despre acestea.

*imobil = teren cu toate constructiile, respectiv unitatile individuale apartinand acestora

La initierea incarcarii datelor documentatiei se identifica eventualele alte documentatii / acte, inregistrate anterior celei curente, aflate in lucru, ce vizeaza acelasi imobil*. Inspectorul primeste informatii detaliate despre acestea.

*imobil = in functie de tipul documentatiei, notiunea de imobil era limitata la teren si constructii, mai putin la unitati individuale

Incarcarea datelor documentatiei

Datele textuale si spatiale asociate imobilelor inregistrare/actualizate prin documentatiile cadastrale sunt incarcate direct, prin actionarea butonului “Continua flux <denumire tip documentatie>”.

Datele corespunzatoare documentatiei sunt incarcate din fisierul .cpxml, direct (prima inregistrare) sau in urma selectiei terenului.

Salvarea temporara

Nu mai exista nevoia salvarii temporare in cazul documentatiilor de dezlipire (dezmembare), deoarece datele se gasesc in baza de date, fiind introduse de autorizat.

Salvarea temporara a datelor apartinand imobilelor (loturilor) verificate de inspector este posibila pentru a pastra o evidenta a ceea ce s-a verificat pana la momentul acesteia, oferind posibilitatea verificarii in transe.

Asocierea constructiilor apartiand imobilelor “vechi” cu cele apartinand celor “noi”

Nu este necesara, constructiile apartinand imobilelor “vechi” se transfera automat pe imobilele “noi” fara a exista posibilitatea ca autorizatul sau inspectorul sa intervina asupra acestora. Apartenenta unei constructii la noul lot se determina prin intersectia spatiala a limitei noului lot cu multimea constructiilor apartinand lotului(urilor) vechi.

Constructiile apartinand noilor loturi sunt create, ci nu transferate (clonate), si din acest motiv este necesara realizarea asocierii elementelor celor doua multimi: constructiii “vechi” – constructii “noi”.

Constructiile “fara acte”

Numarul acestora nu se modifica in urma receptiei unei documentatii de dezlipire/alipire.

Numarul constructiilor “fara acte” se poate modifica in urma receptiei unei documentatii de dezlipire/alipire.

 

Eliberarea extraselor pentru autentificare

Zona functionala

eTerra 3

eTerra 2

Tipuri de blocare

Blocarea cartilor funciare se poate realiza in integral sau partial, doar anumite inscrieri active ale dreptului de proprietate (cote).

Blocarea cartilor funciare se poate realiza exclusiv in integralitatea lor (toate inscrierile active).

Momentul blocarii

Selectarea tipului de blocare, respectiv a inscrierilor in cazul blocarii partiale, se realizeaza la momentul inregistrarii cererii de catre referentul de relatii cu publicul sau notar si devine efectiva la momentul acordarii numarul si datei cererii (plata tarifului).

Blocarea se realizeaza la momentul solutionarii cererii (admiterii) de catre asistentul registrator, retroactiv cu data inregistratii cererii.

Vizualizarea istoricului extraselor

Ofera vizualizarea istoricului extraselor eliberate pentru o carte funciara, inclusiv a inscrierilor “blocate” (in cazul celor “partiale”)

Ofera posibilitatea vizualizarii extraselor la un nivel general de detaliu.

Eliberarea extrasului

Asistentul registrator poate modifica lista inscrierilor selectate la inregistrarea cererii, corectand eventualele erori.

Asistentul nu poate elibera extrase pentru carti funciare care nu au fost mentionate in cerere la momentul inregistrarii ei.

Asistentul poate elibera extrase pentru carti funciare care nu au fost mentionate in cerere la momentul inregistrarii ei.

 

Inscrierea actelor

Zona functionala

eTerra 3

eTerra 2

Deblocarea cartilor funciare (in perioada celor 10 zile)

O carte funciara este deblocata automat in momentul in care cel putin unei inscrieri “blocata” i se modifica cota actuala a dreptului de proprietate sau cand este radiata.

O carte funciara este deblocata daca asistentul registrator solicita acest lucru.

Radierea inscrierilor

Radierea tuturor inscrierilor se realizeaza folosind butonul “Radiaza” aflat la nivelul fiecarei inscrieri.  Nu este necesara selectarea unui act.

Radierea inscrierilor “non-proprietate” se realizeaza prin butonul “Radiaza”, ce impune selectia unui act.

Radierea inscrierilor dreptului de proprietate se realizeaza prin modificarea cotei actuale in “0/1”

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016