Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara care constituie informatii de interes public.

           

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea ANCPI;
 • Regulamentul de organizare si functionare al ANCPI si al institutiilor subordonate;
 • Structura organizatorica (organigrama);
 • Atributiile departamentelor;
 • Programul de functionare;
 • Programul de audiente al ANCPI;
 • Coordonatele de contact ale ANCPI, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea ANCPI si ale angajatului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Declaratiile de avere ale conducerii ANCPI;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Proiectele de acte normative elaborate de ANCPI;
 • Datele statistice privind corespondenta institutiei;
 • Lista posturilor vacante;
 • Informatii privind desfasurarea concursurilor;
 • Acorduri, protocoale de colaborare dupa ce acestea devin definitive;
 • Lista persoanelor fizice si juridice autorizate de catre ANCPI sa execute lucrari de cadastru;
 • Programele si strategiile proprii;
 • Lista proiectelor cu finantare externa aflate in derulare;
 • Lista cu organizatiile care au desfasurat si desfasoara proiecte finantate de ANCPI precum si valoarea finantarii;

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016