LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC:

 •  Structura organizatorică(organigrama),
 •  Acte normative care reglementează organizarea si funcţionarea OCPI Caraş Severin
 •  Programul de funcţionare al OCPI Caraş Severin,
 •  Programul de audienţe al conducerii OCPI Caraş Severin
 •  Coordonatele de contact ale OCPI Caraş Severin şi instituţiilor subordonate: denumire, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e­-mail şi adresa paginii de internet,
 •  Numele şi prenumele angajatului  OCPI Caraş Severin responsabil cu difuzarea informaţiilor publice,
 •  Declaraţiile de avere şi de interese ale conducerii OCPI Caraş Severin,
 •  Informaţii privind  desfăşurarea concursurilor,
 •  Evidenta posturilor vacante,
 •  Sursele financiare:bugetul de venituri și cheltuieli, consolidat pe surse de finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul statului,bilanțul contabil,execuția bugetară,
 •  Transparenta drepturilor salariale,
 •  Programul de achiziţii publice,
 •  Situaţia contractelor – subvenţii şi venituri proprii,
 •  Rapoarte de activitate OCPI Caraş Severin,
 •  Formulare tip –cerute de autorităţi personae fizice /juridice,
 •  Informații referitoare la Proiectul privind completarea sprijinului financiar
 •      acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii     
 •      (CESAR) și Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF)
 •      2015-­2023,
 •  Informații referitoare la lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor demarate de unitățile administrativ-­teritoriale din fonduri proprii, cu cofinanțare din partea ANCPI,
 •  Raportul privind accesul la informaţiile de interes public,
 •  Lista documentelor produse si/sau gestionate de O.C.P.I.Caraş Severin,
 1. Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
 2. Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

 

 

 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016