Legea 165 / 2013 privind Restituirea_proprietatilor

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
 Descarca 

Lege Nr.127 / 2013 privind aprobarea OUG nr.121/2011

pentru modificarea si completarea unor acte normative (pentru modificarea si completarea la Legea 7 / 1996)
 Descarca 

Lege Nr.133 / 2012 pentru aprobarea OUG 64 / 2010

privind modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare
 Descarca 

LEGE Nr. 219 / 19 Nov 2012 pentru aprobarea OUG.81 / 2011

LEGE nr. 219 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative 
 Descarca 

Lege Nr. 170/17.07.2010

pentru compleatarea art.45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996 si pentru modificarea art.10 din Legea locuintei nr.114/1996
 Descarca 

Legea nr. 1/2000

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
 Descarca 

Legea nr. 7/1996

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare.
 Descarca 

Legea nr. 50/1991

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 Descarca 

Legea nr. 18/1991

Legea fondului funciar
 Descarca 

 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016