Referitor la aplicația fiișierul *.xsd care contine schema fișierului *.cgxml vă comunicăm
că acesta se regasește la adresa http://www.ancpLro/pnccf/documente-support.html secțiunea
Schema fișier XSD.
La aceeaiși adresă se regasește un ghid de utlizare a aplicatiei Generare CG.


ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016