COMUNICARE

  

       Având în vedere ,,Realizarea unei estimări  corecte a preţului /ha pentru serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară  vă comunicăm următoarele:

v  ANCPI  a publicat în data de 9.09.2016 pe site-ul www.e-licitatie.ro, anunţul privind

      consultarea de piaţă cu nr.MC0001271,

v  Informaţii detaliate pentru estimarea corectă a preţului/ha se regăsesc la link-ul:

https://www.e-licitaţie.ro/Public/MarketConsulting/MarketConsultingList.aspx unde se  pot găsi documentele:Consultare de piaţă 2 Specificaţii tehnice şi Anexa loturi_Consultare piaţa 2 şi pe adresa de web a ANCPI – Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară – PNCCF la link-ul:http//www.ancpi.ro/pages/wiki.php?pid=841


ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016