Asociere tarife în RGI

1. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 211 Receptie si infiintare carte funciara
Servicii comune (oricite servicii selectate)
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice

2. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 212 Receptie (nr. cadastral)
Servicii comune (oricite servicii selectate)
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)

3. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 213 Infiintare carte funciara
Servicii comune (oricite servicii selectate)
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
233 Ipoteca/ Privilegiu
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251P Indreptare eroare materiala(PI)

4. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 221 Receptie dezmembrare / comasare
Servicii comune (oricite servicii selectate)
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)

5. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 222 Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara
Servicii comune (oricite servicii selectate)
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
233 Ipoteca/ Privilegiu
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
234 Imobile expropriate

6. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 223 Dezmembrare pentru exproprieri
Servicii comune (oricite servicii selectate)
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)

7. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)
Servicii comune (oricite servicii selectate)
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)

8. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 251M Indreptare eroare materiala (MIXT)
Servicii comune (oricite servicii selectate)
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)

9. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 254 Modificare suprafata
Servicii comune (oricite servicii selectate)
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
255 Repozitionare imobil
261 Inscriere constructii

10. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 252 Rectificare limite imobil
Servicii comune (oricite servicii selectate)
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
254 Modificare suprafata
255 Repozitionare imobil
261 Inscriere constructii

11. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 255 Repozitionare imobil
Servicii comune (oricite servicii selectate)
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
252 Rectificare limite imobil
254 Modificare suprafata
261 Inscriere constructii

12. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 256 Anulare operatiuni cadastrale
Servicii comune (oricite servicii selectate)
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)

13. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 261 Inscriere constructii
Servicii comune (oricite servicii selectate)

231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
254 Modificare suprafata
255 Repozitionare imobil
242 Alte notari (inclusiv radierea)

14. Servicii aferente obiectului ales (maxim 1 serviciu selectat) – 262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
Servicii comune (oricite servicii selectate)
211 Receptie si infiintare carte funciara
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
261 Inscriere constructii
255 Repozitionare imobil
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
254 Modificare suprafata

 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016