Jun 16, 2016

ANUNȚ FURNIZARE DATE GNSS DE CĂTRE OCPI


Category: General
Posted by: mircea.damian

Conform adresei ANCPI nr. 1657/09,06.2016, serviciul cu codul 1,2.1 din Anexa nr.
1 la Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de către
ANCPI şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care
realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi carfografiei, al
Ministrului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare,
reprezentând furnizarea Înregistrărilor GNSS de la o staţie permanentă , cu anunţ prealabil
cu 24 de ore, se realizează de către oficiul teritorial.

Solicitantul Înregistrează la OCPI/BCPI formularul pentru furnizarea datelor GNSS
şi achită contravaloarea datelor solicitate, care se repartizează responsabilului cu
furnizarea datelor din cadrul oficiului teritorial, începând cu data de 20.06.2016.

Menţionăm faptul că la solicitarea utilizatorilor,
oficiile pot livra date GNSS de la oricare staţie permanentă de pe teritoriul României,
administrată de ANCPI, cu plata tarifelor legale În vigoare.

 

 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016