OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DOREȘTE SĂ ACHIZIȚIONEZE SERVICII DE MEDICINA MUNCII. DAȚI CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA CAIETUL DE SARCINI 

 

ÎN ATENŢIA CELOR IMPLICAŢI ÎN ACŢIUNILE AFERENTE OUG35

                                           GHIDUL PRIMARULUI VERSIUNEA 4

                                           GHIDUL PERSOANELOR AUTORIZATE 

 

  EXAMEN PROMOVARE DECEMBRIE 2016LOGO PNCCF

 

  CINE SUNTEM

O.C.P.I. Caraș-Severin - ca institutie publică reprezentând A.N.C.P.I. la nivelul judetului - controlează si îndrumă toate activitătile privind:

 • cadastrul

: identificarea, înregistrarea si reprezentarea cartografică a corpurilor de proprietate (imobile, terenuri), respectiv constituirea oficială a unei evidente tehnice, economice si juridice;

  • cartea funciară

 : înscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din judet (publicitatea imobiliară); 

  • geodezia/topografia

 : măsurători terestre de referintă pe teritoriul judetului; măsurători de corpuri de proprietate; 

 • cartografia

 : arhivarea si administrarea de hărti si planuri.

 CE FACEM

 O.C.P.I. Caraș-Severin este implicat în circuitul de reconstituire si constituire a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si de emitere a titlurilor de proprietate în conformitate cu Legea 18/1991,Legea 1/2000 si Legea 247/2005. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU UTILIZATORII E -TERRA

 În cursul lunii august 2016, Sistemul Integrat de Cadastru și Publicitate Imobiliară E-TERRA se actualizează la versiunea 3. Cele mai importante modificări vizează , în special, gestionarea documentațiilor tehnice de către persoanele fizice și juridice  autorizate. Prin urmare s-a creat în partea de sus a paginii web, secțiunea INSTRUIRE E TERRA 3 în care veți regăsi o serie de materiale dedicate prezentării și instruirii fluxului de activitate aferente acestei aplicații.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016
Sep 20, 2016